Pågående Projekt

BTSJust i detta nu pågår:

Utbyggnad av Net1 mobil nät

Drifsättningar

Projektering.

Allt efter kundens önskemål och krav.