Miljö

MiljöGötalands Telecom AB skall arbeta för en säker miljö där vi ser myndighetskrav och miljölagar som ett minimikrav.

Detta uppnår vi genom:

  • Kompetent och medveten personal.
  • Källsortering på arbetsplats och kontor.
  • Götalands Telecom skall vara uppdaterade på förändrade lagar och myndighetskrav.